Czy mogę zwrócić zakupiony towar?

Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827). Z towaru zakupionego w naszym sklepie mogą Państwo zrezygnować bez podania przyczyny w terminie i na warunkach określonych w powyższej ustawie. Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego.

Jak mogę zwrócić towar?

 • Upewnij się, że spełniasz dwa poniższe warunki zwrotu zakupionego towaru:
  – nie minęło 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia
  – zakupu dokonałeś jako konsument lub zakup nie miał charakteru zawodowego i korzystasz z równoważnej ochrony zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta
 • Wypełnij poniższy formularz zwrotu towaru i poczekaj na kontakt pracownika naszego sklepu, który potwierdzi przyjęcie Twojego zgłoszenia. Standardowo kontakt zwrotny nastąpi nie później niż 2 dni robocze od wysłania formularza.
 • Po potwierdzeniu otrzymania zgłoszenia przez pracownika naszego sklepu wydrukuj formularz i dołącz go do zwracanych produktów.
 • Wyślij zwracany produkt wraz z powyższym oświadczeniem na adres:
  Ekabiny.pl
  ul. Polskich Kolei Państwowych 6
  92-402 Łódź
 • Zwrotu towaru możesz także dokonać oddając produkt w Punkcie Odbioru Osobistego Łódź (w pozostałych punktach odbioru dokonanie zwrotu nie jest możliwe) na następujących warunkach:
  – towar wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy można zwrócić po okazaniu oryginału faktury zakupu lub wystawionego i potwierdzonego przez Księgowość duplikatu,
  – zwrot środków zostanie zrealizowany zgodnie z formą opłacenia zamówienia – dla przyspieszenia procesu sugerujemy zwrot środków w postaci przelewu ,
  – w przypadku gdy płatność za zwracany towar była dokonywana gotówką, zwrot w tej samej formie nastąpi tylko w przypadku zgodności danych na fakturze sprzedaży z okazanym dokumentem tożsamości zawierającego zakup.

Stan zwracanego towaru

Zgodnie z ustawą: ?towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu?. Prosimy nie odsyłać towarów uszkodzonych czy niesprawnych, muszą one być zgłoszone do działu reklamacji na podstawie gwarancji lub z tytułu rękojmi, (więcej w dziale Reklamacje)

Podsumowanie

 • Prawo zwrotu towaru bez podawania przyczyny przysługuje tylko konsumentom lub przedsiębiorcom, którzy korzystają z równoważnej ochrony zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a zakup nie miał charakteru zawodowego.
 • Towar można zwrócić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru.
 • Jeżeli okres 14 dni kończy się w weekend lub święto, termin przechodzi na następny dzień roboczy.
 • Zwrot towaru do sklepu odbywa się na koszt Klienta.
 • Sklep zwraca wartość oraz koszt wysyłki towaru zgodnie z zamówieniem Klienta, tylko w przypadku zwrotu całego zamówienia.
 • Rozpakowanie towaru nie powoduje wygaśnięcia prawa do zwrotu towaru.
 • Klient otrzyma zwrot pieniędzy najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od zwrotu towaru, z reguły do 3 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do sklepu.
 • Przed odesłaniem towaru do sklepu należy dobrze go zabezpieczyć.
 • W przypadku niespełnienia, którejś z powyższych zasad zwrot może nie zostać przyjęty, a zwrócony towar będzie można odebrać w Punkcie Odbioru Osobistego Łódź.